border-address-top
Oude-Godstraat 248
2650 Edegem
Tel: 03/440 66 12
border-address-bottom

logo
Dr. Paul Melis

logo
Dr. Van Soom Saar

logo
Dr. Isabelle Lechat

logo
Dr. Kathleen Van Akenlogo
HAIO, dr Thierry Vanderheyde


logo
Psychologe Gaëlle Dhooghe
GSM: 0496/81.97.41

logo
Lore Van Soom
Seksuoloog en psycholoog
GSM: 0474/02.58.39


logo
Jolie Kwizera
Pedicure en manicure
GSM: 0496/93.92.13

Welkom bij de website van Huisartsenpraktijk De Hoeksteen.

 

Klik op de knop aan de rechterkant om zelf een afspraak te maken via de website.  Meer en meer mensen boeken hun afspraak online. Wij juichen dit toe omdat op deze manier de telefoondruk aanzienlijk verminderd wordt. Indien u hier geen vrije afspraak meer vindt op een door u gewenst moment, kan u nog steeds telefonisch een afspraak maken met uw huisarts.


Een afspraak maken telefonisch : 03/440 66 12 (ons secretariaat is dagelijks bemand van 9 tot 13u)


U kan dagelijks terecht op de vrije raadpleging:

 

 

8u30 – 10u00

13u - 14u

maandag

Dr. Lechat


dinsdag

Dr. Melis

Dr. Lechat

woensdag

Dr. Vanderheyde

 

donderdag

Dr. Melis

 

 vrijdag

Dr. Van Soom

 

 

Dr Van Aken is afwezig op dinsdag en vrijdag

Dr Van Soom is afwezig op woensdag 

 

Verlofdagen:

Dr. Melis:  02-20/12/2019

21-25/10/2019 

Dr. Van Aken: 16-18/10/2019

Dr. Van Soom: 04-07/10/2019 

      28-31/10/2019

Dr. Lechat: 28-31/10/2019

 

 Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd: 03/440 66 12. Huisbezoeken liefst aanvragen tussen 9u en 10u.
Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. De acute huisbezoeken zullen meestal door Dr Vanderheyde uitgevoerd worden.

Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Voorschriften en attesten 

Deze documenten maken een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van uw huisarts. Om daarbij de beste zorg voor uw gezondheid te garanderen is het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

- Voorschriften telefonisch of via een familielid aanvragen is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging. De inname van medicatie vergt immers een regelmatige medische controle. Vraag daarom tijdens de raadpleging aan uw arts voldoende medicatievoorschriften tot aan uw volgende afgesproken controle. Maar hiervoor tijdig een afspraak en wacht niet tot uw medicatie op is.

- Voor het invullen van attesten en formulieren maakt u best een afspraak. Vaak moet hiervoor het dossier geraadpleegd worden en is er informatie en tijd nodig.

- Attesten kunnen alleen maar waarheidsgetrouwe gegevens bevatten, die de dokter zelf heeft vastgesteld, over een persoon aan wie men het attest aflevert. Het is dus nutteloos aan de dokter een attest te vragen dat niet met de waarheid strookt. Het zal u steeds geweigerd worden. Zowel de vrager als de verstrekker van een vals attest worden door de wet strafbaar gesteld. 


Wachtdienst

Uw huisarts tracht zoveel mogelijk zelf in te staan voor spoedgevallen en hoogdringende oproepen. In geval van afwezigheid zal worden doorverwezen naar een collega-huisarts van de praktijk of de dokter van wacht via het centrale oproepnummer van de huisartsenwachtdienst : 0900 10 512

Praktijkinfo

  • Het GMD (globaal medisch dossier) bundelt al uw medische gegevens op één plaats. Zo kunnen we bij verwijzing de noodzakelijke gegevens uit dit dossier meegeven.Het beheren van uw dossier vergt voor ons tijd, ook buiten de momenten dat U op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts.Met een GMD betaalt U bij de huisarts minder remgeld. Bovendien gelden de voordelen van het GMD bij iedere huisarts uit onze praktijk.
  • Het is mogelijk om in de praktijk te betalen met Bancontact.
  • In bepaalde gevallen kan ook het "systeem derde betalende" toegepast worden. U betaalt dan enkel het remgeld en de rest ontvangt uw huisarts rechtstreeks van uw ziekenfonds. 

 

Vanaf 1 oktober 2019 verwelkomen we Dokter Thierry Vanderheyde. Hij zal Dokter Laurien Vandepaer vervangen. We bedanken Laurien voor haar inzet en samenwerking. We wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.

Thierry studeerde af in juni als basisarts en volgt nu de opleiding huisarts.
Thierry is HAIO, dit staat voor huisarts in opleiding. Hij zal zelfstandig raadplegen en huisbezoeken doen.
Vanaf oktober kan u een afspraak maken bij hem via de website www.artsenpraktijkdehoeksteen.be of telefonisch (keuze 5).

 

Multidisciplinair team:

Gaëlle Dhooghe is sinds 2007 werkzaam als klinisch psycholoog. Vanaf 2012 zal zij in De Hoeksteen therapie aanbieden aan jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen met psychische en psychosociale problemen. Na een eerste kennismakingsgesprek wordt steeds individueel en in samenspraak met de cliënt bekeken hoe er best verder gewerkt wordt. Gesprekken gaan enkel door na afspraak. Gaëlle is bereikbaar op het nummer 0496/81.97.41, of via dhooghegaelle@gmail.com.
Voor meer informatie kan u ook terecht op haar website www.gaelledhooghe.be

Lore Van Soom is sinds 2010 werkzaam als klinische seksuoloog en psycholoog en is in 2012 gestart met een systeemtheoretische therapieopleiding om mensen met een bredere hulpvraag ook verder te kunnen helpen. Ze biedt zowel individuele als partnerrelatietherapie aan (vanaf 18 jaar). De gesprekken vinden enkel plaats op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden via e-mail lore.van.soom@telenet.be of gsm 0474/02.58.39. Meer info op www.lorevansoom.be

Ann De Groof is in 1996 afgestudeerd als klinisch psycholoog. Zij volgde een systeemopleiding aan het LIST in Leuven om op die manier beter te kunnen werken met kind en omgeving. Ze werkt sinds 2000 als psycholoog met kinderen (vanaf 12 jaar) en jongeren met eetgerelateerde problemen (anorexia, boulemie, binge eating, selectieve eters, ...). Na een kennismakingsgesprek wordt in samenspraak met de cliënt en ouders bekeken welk traject wordt afgelegd. Gesprekken gaan enkel door op afspraak en dit op maandag 16u- 20u en op vrijdag 14u-18u. Ann is bereikbaar via mail anndegroof.dehoeksteen@gmail.com of gsm 0472/75.62.43

 Anneleen Plettinx is sinds 2015 werkzaam als gediplomeerde diëtiste. Ze biedt voedingsadvies voor jong en oud, iedereen met voedingsgerelateerde vragen kan bij haar terecht. Na een kennismakingsgesprek wordt er samen een individueel traject opgesteld. Anneleen is dagelijks bereikbaar vanaf 13u op het nummer 0476/43.19.44 of diëtiste.anneleen@gmail.com. Voor meer informatie kan u ook terecht op haar webwite www.dietisteanneleen.be

 Jolie Kwizera werkt sinds 2004 als medische pedicure en manicure, met aanvullende vorming in podologische technieken. Zij werkt bij voorkeur in haar volledig uitgeruste kabinet, maar voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen kan zij ook op huisbezoek komen. Behandelingen kunnen in overleg met de huisarts aan ieders noden aangepast worden, en zij is steeds beschikbaar om uw huisarts de nodige feedback te geven. Ze werkt uitsluitend op afspraak: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagvoormiddag. Afspraken worden bij voorkeur telefonisch gemaakt op 0496/93.92.13 of eventueel per email joliekwizera@gmail.com Voor meer info kijk op www.joliepedicure.be

 Evelien Hoydonckx is klinisch psychologe sinds 2007 en systeemtherapeut (Interactie-Academie, Antwerpen). Zij is eveneens werkzaam binnen het psychiatrisch centrum Bethanië. De voorbije jaren heeft ze heel wat ervaring opgedaan in psychiatrische en algemene ziekenhuizen, waarbij zij kennis op uiteenlopende gebieden heeft opgebouwd, zoals angst en depressie, levensfaseproblemen en ouderenzorg, somatische klachten en langdurige pijn. Zij biedt zowel individuele als partnerrelatietherapie aan (vanaf 18 jaar) en gezinstherapie bij (jong)volwassenen. Gesprekken gaan enkel door na afspraak en dit op maandagavond tussen 17u30 en 21u30. Evelien is telefonisch bereikbaar 0494/16.29.09 (NIEUW NUMMER) of via mail evelien.hoydonckx@gmail.com

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©